„Финансије у IT свету”

Последње недеље априла у организацији Центра за сарадњу са привредом одржано је гостујуће предавање на тему „Финансије у IT свету”. О поменутој теми испред компаније FIS са студентима је разговарала Даниела Поповић као Product Analyst.

На овом предавању студенти су били у могућности да сазнају више о развоју софтвера које користе инвестиционе банке, хеџ фондови, осигуравајућe кућe, да науче како да своја знањa из области математике, статистике и финансијских тржишта примене у раду у fintech компанијама, како најефективније комуницирати са интерним и екстерним стејкхолдерима и постављати приоритете у различитим стадијумима развоја софтвера.

Даниела је на почетку са присутнима прошла кроз фазе развоја једног финансијског софтвера:
„Независно од тога да ли се прави нови софтвер или се само прави нова верзија и додају нове функционалности, циклус развоја софтвера увек изгледа исто.
Први део јесте одређивање спецификација. То се најбоље постиже комуникацијом са клијентом, где он сам дефинише шта жели или уочавањем потреба које постоје на тржишту. Када се дефинише спецификација, она треба детаљно да објасни шта нова функционалност мора да има и како да се уклопи у постојеће функционалности. Циљ тога је да се програмеру који има мало знања из финансија и тржишта, приближи шта треба да уради.
Следи фаза тестирања, у којој се проверава да ли нова верзија софтвера ради како треба и на самом крају долази до инсталирања нове верзије софтвера код клијента”.

Даниела се затим осврнула на конвертибилне обвезнице и њихову емисију на тржишту:
„Конвертибилна обвезница (Convertible bond) може да се конвертује у одређен број акција који је унапред дефинисан и по унапред одређеној цени. Често се представља као комбинација обичне обвезнице и call опције на акцију предузећа које је емитовало конвертибилну обвезницу. То је један од најкомплекснијих инструмената на финансијском тржишту и јако мали број људи га разуме, првенствено због недостатка стандардизације. Посао једног CB Analyst-a почиње читањем тог проспектуса који је документ од више од 100 страна јер покушава да идентификује које су то фактори који могу да утичу на његову цену. Што се тиче тржишта, знамо да постоје примарна и секундарна тржишта. Али, поставља се питање зашто би неко одлучио да емитује ову врсту обвезница. Разлог је тај што може да се постигне најнижи трошак капитала тако што ће компанија структуирати да буду или више као stock или више као bond у самом тренутку издавања”.

На самом крају, она је представила најважније клијенте компаније FIS, услуге које компанија пружа и информисала студенте о практикантским позицијама које су тренутно отворене.

FIS (Fidelity Information Services) је глобални лидер у развоју софтверских решења и услуга за финансијско тржиште. Компанија глобално броји 60 000 запослених и преко 20 000 клијената у 130 земаља. Њихова технолошка решења омогућавају милијарде трансакција годишње и новчани обрт од преко 9 милијарди долара. FIS се налази на листи Fortune 200 компанија и члан је je Standard & Poor’s 500® Index-а.