Форензичко рачуноводство – потреба јачања друштвено одговорне професије

На панелу „Изазови јачања форензичко рачуноводствене професије у Републици Србији” гости су били: Мирослава Гаћеша, Директорка у сектору за управљање ризицима, Deloitte Central Europe, CFE, Ливија Панић Милетић, основни јавни тужилац, Основно јавно тужилаштво Суботица, CFE и чланица ACFE Србија, Горан Николић, финансијски форензичар, Више јавно тужилаштво Београд, CFE и проф. др Дејан Малинић, Економски факултет, Универзитет у Београду. Кроз панел их је водила др Снежана Милетић са Катедре за рачуноводство и пословне финансије.

Панел је отворен дискусијом на тему која је повезана са оценом тренутног стања у Републици Србији по питању свести корпоративне и друштвене заједнице о последицама превара и корупције. Мирослава Гаћеша истакла је да многи људи преваре не доживљавају као преваре, те да да се преваре реализују уколико постоје могућности, рационализација и притисак. Осим тога она је нагласила изражену слабост система интерних контрола у нашим предузећима услед чега предузећа нису у стању да одговоре израженим ризицима превара. Како је истраживање превара непредвидив и веома скуп процес, клијенти у Србији најчешће истражују преваре само до тренутка када сазнају да ли штету могу да надокнаде или не. Након тога, случајеви се препуштају тужилаштвима па епилог често буде изостанак правоснажних осуђујућих одлука и надокнада штете.

„Економски факултет намерава да, у оквиру својих компетенција, узме активнију улогу у односу на оно што се до сада дешавало у борби против превара и да да свој допринос ефикасности система и институција. Како открити преваре, како их процесуирати, спречити или ублажити, су питања на којима је потребно радити како би се подигла свест друштвене заједнице” у уводном делу свог излагања рекао је проф. Дејан Малинић. Он је на панелу најавио да ће Економски факултет Универзитета у Београду реализовати трогодишњи INL-ов пројекат по називом Building Forensic Accounting Capacity in Serbia који има потенцијал огромног утицаја на прецизно дефинисање и јачање форензичко рачуноводствене професије. У том смислу, велики напори и капацитети Економског факултета ће у наредном периоду бити уложени у креирање програма за едукацију и сертификацију форензичких рачуновођа заснованог на међународним стандардима квалитета и примерима најбољих пракси, подизање свести шире јавности о значају превенције и сузбијања корупције и организованог криминала и пружање подршке правосудном систему Републике Србије у процесуирању случајеви финансијског криминала.

Ливија Панић Милетић, представљајући рад на кривичним делима, објаснила је да се од тужилаца очекује дубоко познавање различитих привредних делатности, што наравно није могуће, услед чега се они ослањају на стручна лица и вештаке. „Нама је потребно да се скрати пут прикупљања доказа и зато су рачуноводствени форензичари наша насушна потреба. Посао финансијског форензичара је посао будућности а носиоци ове професије морају бити корак испред оних који врше кривична дела” пренела је студентима своје искуство Панић Милетић.

„Финансијски форензичар је државни службеник који помаже јавном тужиоцу у истраживању финансијских токова и финансијских трансакција у циљу кривичног гоњења. Он анализира документа и издваја релевантну документацију, сугерише тужиоцу да тражи друга документа од других институција, а ако је ангажован у фази истраге он сачињава извештај у коме наводи коју документацију је анализирао, које доказе је пронашао и доноси закључак који указује на постојање кривичног дела” рекао је Горан Николић. Он сматра да у Србији нема довољно високо образованих и обучених професионалаца из области форензичког рачуноводства и да је ангажовање на подизању ове професије од великог значаја за јавни сектор.

„Иако не постоје конкретни подаци о висини губитака изазваних корупцијом и преварама у Републици Србији, јасно је да ове појаве прожимају све сегменте нашег друштва. Због тога је важно да се о овој теми много више и гласније разговара. Јасно је да постоји простор и потреба за изменама регулаторног оквира и за већом политичком и друштвеном подршком у имплементацији законских решења” рекла је Снежана Милетић закључујући дискусију.

Сви учесници панела дали су безрезервну и једногласну подршку иницијативи креирања специјалистичког програма из форензичког рачуноводства на академској институцији као што је Економски факултет и покретању процеса националне сертификације форензичких рачуновођа.