Гостујуће предавање компаније „SR Technics”

У понедељак, 11. априла студенти Економског факултета присуствовали су гостујућем предавању компаније SR Technics на тему LEAN методологија”.

О поменутој теми говорила је Јелена Миладиновић, LEAN координатор и CI leader у компанији SR Technics, која је знања из области LEAN-а стицала директно од Toyota LEAN експерата (одакле LEAN и потиче). Она је присутнима указала на значај унапређења и оптимизације процеса рада, коришћења синергије тима и примене основних алата из LEAN-а за постизање натпросечних резултата.

Јелена се на почетку кратко осврнула на дефиницију и историју LEAN методологије: „LEAN је филозофија елиминације отпада са циљем да се испоручи или производ или услуга очекиваног квалитета у задатом року. Иако почеци LEAN-а датирају још од средине 19. века, прва особа која је интегрисала цео производни процес био је Henry Ford, који је осмислио покретну траку. Он је упоредио свој концепт са реком која тече у континуитету, а све што ремети ток јесте расипање које се мора елиминисати. Fordов приступ имао је снажан утицај на Taiichi Ohno, оснивача Toyota Production System.

Toyota је после Другог светског рата била пред затварањем и банкротом, јапанска влада одбила је да пружи помоћ, тако да је Taiichi Ohno користећи здрав разум закључио да су Fordови концепти ефикасни али нефлексибилни. Зато их је мало изменио и свој производни систем повезао са захтевима купаца, када и настаје LEAN какав се данас примењује.

Затим се осврнула на сврху LEAN методологије и основне алате: „Сврху LEANможемо посматрати кроз позицију купца, запосленог и акционара. Купца задовољавамо креирајући вредност. Запосленима, применом LEAN алата олакшавамо рад кроз методе брзог доласка до решења и бенефит синергије тима, а акционаре задовољавамо повећањем профита и смањивањем трошкова што постижемо такође применом LEAN-а.”

„Из перспективе купца анализирамо VA (активност коју купaц жели да плати), NNVA (активност коју морамо да урадимо, али купац не жели да плати), NVA (чист отпад-трошимо време и ресурсе али купац то не жели да плати). Ово је основни алат од кога крећемо. ”

На самом крају предавања, Јелена је поменула достигнућа компаније SR Technics коришћењем LEAN методологије.

SR Technics је водећа глобална компанија у авио индустрији са седиштем у Швајцарској, која пружа услуге одржавања, поправке и ремонта авиона, мотора и авио компонената (МRО). Компанија гради дугорочна партнерства са корисничком базом од преко 500 авио компанија, укључујући велике и low-cost авио превознике, авио-лизинг компаније и произвођаче оригиналне авио опреме и сарађује са највећим глобалним произвођачима авио летелица, као што су Airbus и Boeing.

SR Technics Services у Србији пружа административне, финансијске, као и услуге техничке подршке, са циљем да подржи даљи раст компаније.