Конкурс за праксу у сектору маркетинга у компанији „Atlantic grupa“