Конкурс за праксу из области рачуноводства и финансија у компанији „H.art“