Конкурс за праксу у маркетиншкој агенцији „Polaris Media“ – Data Analyst