Конкурс за праксу у медијској агенцији „Universal Media“ – Media Planner