Конкурси за праксу у компанији „CirEkon” – Пројектни асистент / Асистент за управљање пројектом и комуникацијама