Контакт

Економски факултет Универзитета у Београду
Центар за сарадњу са привредом
Каменичка 6, 11000 Београд
тел: 011-30-21-025
мејл: ninam@ekof.bg.ac.rs

Радно време: пон – пет, од 9-17h.