„Мађарски пут” – Радован Јелашић

У оквиру активности којима смо обележили Дане Економског факултета, 29. марта, председник и генерални директор Erste Banke Мађарске и председник Удружења банака Мађарске, Радован Јелашић одржао је предавање на тему „Мађарски пут”. Наш цењени гост је представио преглед стања мађарске привреде од уласка у ЕУ(2004) до данас, као и опис главних новина економске политике у последњих 10 година.

Мађарска је била велика жртва економске кризе и удео девизних кредита је био велики као и јавни дуг, међутим банке су успеле да преброде тај период. Већ 2008. године дошла је нова влада и незапосленост се знатно смањила, а јавни дуг је износио 80%. То је била прекретница за развој који је уследио током последњих 12 година. У овом периоду, држава је покушала да дефинише своју улогу у економији. Постојале су две велике шеме за добијање кредита. Држава је ушла као власник у нека предузећа, као и у Erste Banku, са циљем да предузећа остваре зараду у иностранству и донесу профит држави. Дефицит је константно био испод 3%, национализован је други стуб пензионог фонда и смањио се експлицитан дуг државе. Што се тиче друштва покренута је подршка породицама, посебне кредитне шеме, повластице и јака подршка мађарским фирмама.

После 2010. године, држава је преузела активније учешће у појединим секторима. Данас физичка лица могу да купе државне хартије од вредности са каматом на нивоу инфлације + 1%. Много тога има своју цену, ако постоји страни инвеститор. У Мађарској је повећана стопа запослености и тренутно ради 75% становништва, а многи прелазе из јавног у приватни сектор.

„Данас се у Мађарској кредит може обезбедити у страној валути. Значајно је смањена цена гаса за домаћинство. Када се добије рачун, на њему пише колика је уштеда остварена. У протеклом периоду је обезбеђено много кредита преко Народне банке. Наша обавеза је била да то усмеримо предузећима по маржи од 2,5 %. Народна банка је одлучила да покрене пројекат за тржиште капитала и откупљује 50% акција предузећа. Одређена подршка је дата и за време короне.” закључио је Јелашић објашњавајући кораке државе.