Стручна конференција за наставнике стручних предмета

Наставници стручних економских предмета у средњим школама окупљени су у одлично организовану Заједницу економских, правно-биротехничких, туристичких, трговинских и угоститељских школа. Брзина промена које се одигравају у сфери образовања, као и економској сфери, захтева интензивнију размену искуства по питању наставе, наставних планова и програма, савремених процеса у областима којима се баве, савремених вештина у области примене ITC у економији. Подстакнут потребом за променама и унапређењима, Економски факултет Универзитета у Београду, као најстарија научно-образовна установа у области економије побринула се за осмишљавање, организовање и реализацију стручне конференције за наставнике стручних предмета (економског усмерења).

Економски факултет у Београду организује Другу конференцију за наставнике економске групе предмета из средњих стручних школа „Економија, пословно управљање и статистика – савремене тенденције у средњем стручном образовању“, која ће се одржати у суботу 25. новембра 2017. године, на Економском факултету у Београду (Каменичка 6).

Конференција је акредитована од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, као конференција-стручни скуп.

Програм овогодишње конференције базиран је на осавремењивању наставних садржаја и јачању методичко-дидактичких компетенција наставника и то кроз више различитих тематских целина.

Програм конференције

Пријава за конференцију

Ове године Економски факултет у Београду у могућности је да, наставницима који дођу на конференцију понуди да, истог дана у поподневним сатима, похађају и неки од акредитованих семинара за стручно усавршавање наставника чији је Факултет реализатор (једнодневни семинари – 8 бодова):

  • Креирање, евалуација пословних идеја и израда пословног (бизнис) плана, Кат.бр 664
  • Рачуноводствени третман сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику према захтевима МСФИ и пореских прописа, Кат.бр 675
  • Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг, Кат.бр 663

Пријава за семинар за семинар за стручно усавршавање наставника

Економски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагошка истраживања у Београду, Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања организују XXI научну конференцију националног значаја „Педагошка истраживања и школска пракса – ОБРАЗОВНЕ ПРОМЕНЕ У СРБИЈИ: ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ“

Poziv za ucesce na XXI naucnoj konferenciji – OPS2017

Formular za prijavu ucesca na XXI naucnoj konferenciji – OPS2017

 

Koнференција за наставнике средњих стручних школа економске групе предмета - „Економија, пословно управљање и статистика – савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Економски факултет Универзитета у Београду

 је организовао прву конференцију за наставнике средњих стручних школа – економске групе предмета

„Економија, пословно управљање и статистика – савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Конференција је одржана у суботу, 26. новембра 2016. године на Економском факултету у Београду, којој су присуствовали наставници из средњих школа са територије целе Србије. Конференцију је отворио декан Економског факултета, проф. др Бранислав Боричић, а учеснике су поздравили и представници Заједнице економских, правно-биротехничких, угоститељско-туристичких и трговинских школа.

Конференција је организована кроз пленарна предавања, сесије и радионице.

Уводна пленарна излагања била су посвећена савременим тенденцијама у пословној економији и образовању у функцији одрживог развоја и конкурентности привреде.

На секцијама су разматране теме: могућности примене статистике и информатике у настави економскох садржаја, пословна економија у средњој школи, рачуноводство и економика предузећа.

Радионице су биле посвећене усавршавању педагошких вештина, могућностима примене „Мооdle“ платформе у настави, примени база података и статистике у настави економске групе предмета, усавршавању рачуноводствених програма, управљању ризицима инвестиционих пројеката и разумевању психологије потрошача кроз игру улога.

Преузмите агенду скупа – Агенда

Презентације са пленарних излагања и сесија:

Plenarno izlaganje – prof. dr Biljana Jovanovic Gavrilovic

Plenarno izlaganje – prof. dr Dragan Djuricin

Sesija1 – dr Djordje Mitrovic

Sesija1 – prof. dr Rade Stankic

Sesija2 – dr Dragan Loncar

Sesija2 – prof. dr Goran Petkovic

Sesija2 – prof. Sasa Veljkovic

Sesija3 – prof. dr Blagoje Paunovic

Sesija3 – prof. dr Kata Skaric-Jovanovic

Zakljucci

Корисни линкови