Oдржaнa тeрeнскa нaстaвa у кoмпaниjи „Coca-Cola HBC”

У понедељак, 16. децембра 2019. године, одржана је теренска настава у компанији Coca-Cola HBC. Студенти Економског факултета у Београду су имали прилику да се упознају са историјом компаније, портфолиом, пословним процесима, као и да обиђу пунионицу.

Студентима су кратко предавање одржали финансијски директор и контролор, а потом је, уз послужење, остало времена за networking са запосленима у финансијском сектору.