Плаћено ангажовање у сектору маркетинга у компанији „Renault Nissan”