Представљени циљеви „Sustainable Development Club“-а

Одржан је први састанак ,,Sustainable Development Club” на коме су представљени циљеви и на ком је указано на кључна питања у вези са утицајним финансирањем. Намера је да се у будућности подстичу дискусије које ће водити ка малим, али позитивним променама.

Проф. др Драган Лончар обратио се учесницима и захвалио на иницијативи и имплементацији пројекта „Циљ је промоција културе и укључивање што више колега и наставног особља по питање зелене економије, одрживог развоја, заштите околине и друга питања која су везана за тему окружења која постају горућа. Економски факултет у потпуности подржава пројекат у смислу инфраструктуре, умрежавања и других ставки неопходних за раст и успех.“

Рој Елал оснивач пројекта истакао је: ,,Циљ је подизање свести и допринос знању студената на теме одрживог развоја, као и комбинација финансија и одрживости. Још један циљ биће да промовишемо глобализацију и интернационалну свест. Намера нам је да изградимо мрежу која ће трајати и након наших дипломирања. Имамо колеге заинтересоване за одрживи развој на нашем, али и другим факултетима. Клуб ће одржавати месечне састанке који ће бити отворени за јавност како бисмо допрли до што већег броја људи заинтересованих за ове теме“ рекао је Елал.

Указано је на утицајне инвестиције, шта оне представљају, како се могу мерити и зашто су значајне. Представљено је истраживање GIIN (Global Imapct Investing Network) које је показало да је већина инвеститора инвестирала у competitive market rate returns, што значи да они инвестирају једнако као што би и остали (non-impact) инвеститори, али да и даље очекују исте профите и повраћаје. Исти извештај указује да резултати инвестиција превазилазе њихова очекивања у финансијском и у утицају оствареном на окружење.

Ксенија Ђикановић је указала на порекло ових инвестиција у смислу региона и земаља одакле су оне историјски потекле, а како оне изгледају данас. „Највећи прелаз направљен је 2005. године из свести „нечињења лошег“ у „радити добро“ односно деловати у циљу позитивног исхода када су УН донеле принципе одговорног инвестирања. Од 2007. године, утицајно инвестирање појавило се као концепт са конференцијом Фондације Рокфелер где је закључено да финансијска добит може да се комбинује кроз позитиван и друштвени утицај.“ Ово је касније водило формирању конретних циљева и мера за њихову реализацију.

Миа Синобад је представила кључне идеје ,, Triple Botom Line Theory“ указујући да је ово више од финансијске теорије и да компаније могу да остваре већу вредност друштву креирајући утицај кроз иновације. „Просперитет се огледа кроз економски утицај, креирање иновација и радних места. Предност у замени профита за просперитет јесте превазилажење профита као јединог циља.“

Студенти који желе више да сазнају, предложе и учествују у Клубу могу да се придруже и учине будућност другачијом и јединственом, али и бољом за све.