Ekof Case Study

EKOF Case Study Club као део Центра за Сарадњу са привредом Економског факултета Универзитета у Београду формално постоји од 2016. године и представља својеврсну сарадњу привреде и факултета у циљу што боље припреме студената, како за бројна локална и међународна такмичења, тако и за што бољи почетак њихове каријере на бази стеченог знања и искуства.

Клуб броји четрдесетак изабраних студената по генерацији, који пролазе двогодишњи програм радионица фокусираних на практичну примену већ стеченог знања, као и развој техничких вештина потребних у пословном свету. Предавачи на радионицама су стручњаци из индустрије са богатим искуством. Иницијалне радионице се базирају на изградњи основних вештина као што су говорништво и презентовање, примењивању најбољих пракси приликом коришћења програма Excel и PowerPoint у циљу брже и јасно представљене анализе пословног проблема, методологији и примерима структуре за решавање пословних проблема тј. Case Study -ја. Програм обухвата и двомесечне целине које су посвећене практичној примени алата из области Маркетинга, Менаџмента, Финансија и Трговине. Поред радионица, сваког семестра студенти имају прилику да све научено примене на интерним такмичењима у решавању реалних пословних проблема.

EKOF Case Study Club се може похвалити бројним наградама у протеклим годинама. Чланови клуба побеђују четири године заредом на регионаном CFA Research Challenge такмичењу (најпрестижнијем студенстком такмичењу у области финансија), док се овогодишњи тим пласирао у финале ЕМЕА региона (укупно преко 700 универзитета). Поред финансија, чланови клуба постижу одличне резултате и на другим међународним такмичењима као што су P&G CEO challenge, Battle of mind BAT, eStudent Загреб, као и на бројним локалним такмичењима.