Гостујућа предавања

Центар за сарадњу са привредом настоји да на што бољи и квалитетнији начин повеже теорију и праксу и да својим студентима да бољи поглед у професионални свет који их очекује након дипломирања. С тога се кроз организацију стручних предавања студентима пружа могућност да, од стране предавача са дугогодишњим искуством, слушају о темема из различитих области: економије: ревизорско – консултантске услуге, трговински менаџмент, експанзија пословања, мерџери и аквизиције, развој маркетинг стратегије, развој дистрибуционе мреже, инвестиционо банкарство и другим. Центар за сарадњу са привредом се труди да предавања из привреде инкорпорира и у часове предавања/вежби професора и асистената тако да студенти који теоријски прелазе одређену област могу да сазнају на који начин су примењиве у пракси. Поред стручних предавања, велика пажња се посвећује и предавањима намењених побољшању квалитета студирања на Факултету. Ова предавања се организују са циљем да се студенти ближе упознају са предавачима или компанијама предавача, а да се притом стави нагласак на ванпословне активности.Нема најављених догађаја