Теренска настава

Током теренске наставе у просторије компанија-партнера студенти добијају могућност да се упознају са запосленима, да сазнају више о пословима којима се баве, да осете радну атмосферу , као и да сазнају нешто више о могућностима за праксу/запослење. Оваква врста едукације помаже студенту да донесе одређене закључке о организационој култури, раду и могућностима за напредовање у некој од посећених компанија. Подстиче се интерактивност, тј. студенти активно учествују у разговору са запосленима компаније и постављају питања како из уже стручне области којом се компанија бави, тако и питања која су неформалнијег карактера. Теренска посета се обично обавља 2-3 пута месечно.

 


Нема најављених догађаја