Компанија UNIQA осигурање угостила студенте Економског факултета

У организацији Центра за сарадњу са привредом, реализована је теренска посета компанији UNIQA осигурање.

Приликом посете, студенти су имали могућност да науче како да сарађују са брокерима и корпоративним клијентима, упознали су се са радом апликације „Мој проценитељ” која клијентима омогућава самосталну процену штете на возилу и у домаћинству, путем мобилног телефона. Такође, студенти су сазнали које су основе и процедуре у сарадњи осигуравајуће куће са банкама.

Модератор панела била је представница Сектора људских ресурса, Нина Лалевић. На почетку посете, студенти су обишли пословницу Ексклузивне продаје.

Директорка Развоја корпоративног пословања, Лидија Рајић, објаснила је основне појмове осигурања и врсте осигурања: „Животно осигурање је осигурање живота, а неживотно осигурање је осигурање имовине, моторних возила и осигурање од професионалне одговорности. Обавеза клијента је да плати премију и зато је важно да осигураници после издате понуде и полисе добро разумеју шта је покривено условима осигурања и која су искључења.”

Објаснила је и које су кључне разлике између брокера и заступника у осигурању, као и разлике у одговорности у односу на клијента и осигуравајућу кућу. Говорила је и о приступу корпоративним клијентима, као и већем прилагођавању њиховим потребама у поређењу са класичним производима.

Дигитализација подразумева нови начин комуникације са клијентима, тако да UNIQA осигурање данас у портфолију има производе који се могу купити онлајн.

Када је реч о Банкоосигурању, Весна Крстовић, Вођа тима за подршку продаје банкоосигурања, објаснила је како функционише наплата осигурања, као и које су погодности животног осигурања. Студентима је представила и компанијски систем едукације и праћења перформанси и потреба банкара који су укључени у продају банкоосигурања, као и технике поспешивања продаје у овој линији бизниса.

У последњој целини, Вођа тима за процену захтева клијената, Маријана Мркић, говорила је о одштетним захтевима и приговорима клијената. „Политика наше компаније је таква да задовољство клијента стављамо на прво место. Уз то, транспарентност према клијенту за нас је императив. У осигурању, брзина је кључна. У прва 24 сата, потребно је сагледати обим и степен насталог оштећења. Апликација „Мој проценитељ” омогућава клијенту да истог тренутка пријави штету и да на лак начин комуницира са нашим колегама задуженим за решавање оваквих захтева.”