Корпоративни партнери

Центар за сарадњу са привредом је успоставио сарадњу са следећим компанијама/институцијама: