Донација рачунарске опреме

Настојећи да стално буде у току са савременим збивањима у сфери високог образовања, Економски факултет Универзитета у Београду, значајан део својих програма усмерио је и на осавремењивање свог наставног процеса коришћењем информационо-комуникационе технологије. Информатичко опремање Факултета постало је императив, а нарочито његово хардверско и софтверско ажурирање.

Разумејући време у коме се налазимо као држава и друштво, у сарадњи са средњим школама схватили смо велику потребу опремања школа информационм технологијама, али и хронични недостатак исте. Зато је Факултет одлучио да, рачунарску опрему за коју постоји законска могућност да постане предмет донације, усмери ка средњим школама које су за тим исказале потребу.

У протекле две године, Факултет је донирао значајан број рачунара са пратећом улазно-излазном периферијом следећим школама:

Сходно расположивим ресурсима, Факултет ће се и у будућности наставити на овај начин да помаже средњим школама  и одговорно приступи подизању општег квалитета образовања у Србији.