Друге CSR активности

У 2019. години Центар за сарадњу са привредом организовао је хуманитарну акцију
прикупљања школског прибора за Прихватилиште за децу Београда, институцију која
постоји  од 1958. године и која збрињава најосетљивије категорије деце и младих из
Београда, па и целе Србије која се затекну на територији главног града, узраста од 7 до 18
година.
Студенти, професори и други запослени Економског факултета донирали су пакете школског
прибора, прибора за цртање, игру и креативно изражавање како би малишанима без
родитељског старања свакодневицу учинили пријатнијом и занимљивијом. Приликом ове
посете студенти су одржали и креативну радионицу и учествовали у игри са децом.
У наредном периоду Економски факултет и Центар за сарадњу са привредом ће настојати да
организује сличне активности хуманитарног карактера.