Сарадња са школама

Економски факултет Универзитета у Београду у својој дугој традицији од скоро 80 година, изнедрио је преко 50.000 студената у области економије, пословног управљања и статистике. Значајан део те популације посветио се, у својој професионалној каријери, образовању нових генерација економиста, што кроз систем средњошколског, што на нивоу високог образовања.

Схватајући значај рада са генерацијама младих који тек треба да ступе у академску заједницу, Економски факултет Универзитета у Београду одлучио се за дугорочну сарадњу са средњим школама и то по основу више различитих области. Осим средњих стручних школа из, Факултету блиских подручја рада, посебна пажња усмериће се и на сарадњу са осталим школама, нарочито гимназијама.

Ступање младих генерација у академску заједницу значајна је прекретница у њиховим животима, при чему готово подједнако важну улогу у томе имају средње школе и факултети. Економски факултет Универзитета у Београду препознаје своју друштвени одговорну улогу у образовању, истичући да сарадња са средњим школама подразумева двосмерни процес који би требао да резултира квалиттнијим образовањем на свим нивоима.