„Indeks“ – Часопис за средњошколце

Часопис „Индекс“ је пројекат Центра за сарадњу са привредом Економског факултета у Београду. Овај часопис је намењен средњошколцима са циљем да их едукује, уведе у студентски живот и упозна са економијом као научном дисциплином. Такође часопис средњошколце ближе упознаје и са радом Економског факултета у Београду, као институцијом у којој ће стећи најбоља знања из ове области.

Поред рубрика „Економија“ и „Факултет“, у часопису се могу наћи и информације из културе и друштва, као и разне занимљивости, како из сфере економије, тако и из других актуелних дисциплина.

Часопис је резултат рада студената Економског факултета у Београду који се баве писањем и користе свој таленат да упознају своје будуће младе колеге са променама које их очекују.

Уколико имате сугестије или желите да се укључите у редакцију можете нас контактирати на indeks@ekof.bg.ac.rs

Број 1

Број 2