Стручно усавршавање наставника

Потреба за сталним учењем нарочито је наглашена у данашњем савременом добу, када су сви изложени великом броју различитих информација. У том контексту, посебно је наглашена променљивост и динамичност економског простора, како на глобалном тако и на локалном нивоу. Због свега тога, од наставника се у средњим школама више него икада тражи да прате савремена дешавања у области своје струке и покушају та сазнања и вештине да прилагоде и адекватно пренесу ученицима.

Економски факултет Универзитета у Београду је, као водећа институција те врсте у земљи, развио неколико праваца помоћи наставницима у средњим школама да прате савремену науку и праксу: