Мисија и визија

Мисија

Мисија Центра за сарадњу са привредом је повезивање студената са привредом у циљу пружања могућности за обављање студентских пракси и запошљавање током и након студија, спровођење програма каријерног вођења и саветовања студената у циљу њиховог оспособљавања за решавање сложених економских и пословних изазова у реалном окружењу као и промовисање Економског факултета у Београду међу средњошколском и популацијом активних студената и алумниста.

Визија

Визија Центра за сарадњу са привредом је да буде инкубатор сталних пословних активности и догађаја на Факултету и прва адреса којој се студенти обраћају за све теме које се тичу њиховог личног и професионалног развоја.