Праксе и запошљавања

Успостављање узајамно корисне сарадње са успешним компанијама и институцијама у Србији и интензивирање различитих активности које имају за циљ обезбеђивање пракси и додатне едукације наших студената, за које је надлежан Тим за односе са компанијама и студентске праксе. На основу потписаних Меморандума о пословној сарадњи и Упитника које попуњавају компаније-партнери Економског факултета ствара се кровни оквир за спровођење низа заједничких активности. Тим је посебно фокусиран на повећању броја студентских пракси, које ће омогућити стицање практичних знања и вештина студената кроз рад у компанијама.