Први и прави посао

Захваљујући сарадњи коју смо успоставили са преко 500 домаћих и страних компанија и организација, од школске 2018/19 започет је пројекат под називом „Први и прави посао“. Циљ пројекта је да се најбољим студентима одмах по дипломирању обезбеди понуда за први посао.Сви дипломци који у року заврше основне академске студије са просечном оценом изнад 8,5, у року од 3 месеца добиће понуду за први посао у једној од компанија партнера са којом Економски факултет има потписан Меморандум о пословној сарадњи. На овај начин, Факултет ће својим најбољим студентима омогућити шансу да своје стечено теоријско знање одмах примене у пракси.

Поред овог пројекта, Центар за сарадњу са привредом наставља са традицијом да свим студентима треће и четврте године пружи могућност за обављање стручне праксе у великом броју привредних субјеката чија се пословна делатност простире на све гране привреде.

 

Моје име је Катарина Ковачић, након завршених основних студија Економског факултета Универзитета у Београду, у року са просечном оценом изнад 8,50, пружила се прилика да на препоруку факултета одем на интервју укомпанију PepsiCo. Процес је текао врло брзо и након отприлике 2 недеље од интервјуа добила сам посао. Посленеколико месеци рада у компанији могу рећи да се тренутно остварује оно што сам током студија желела. Радим уподстицајном окружуењу, пуном људи са изузетним знањем и искуством које се несебично преноси и дели са мном. Захвална сам факултету на препоруци због које имам могућност да радим посао који желим, те да и у праксиприменим знање стечено на факултету.“