Студентски портал

Студентски портал има за циљ пружање актуелних и ажурираних информација у погледу расположивих пракси, стипендија, гостујућих предавања и осталих активности које Центар за сарадњу са привредом реализује са компанијама-партнерима. Студентски портал Вам омогућује једноставну и ефикасну пријаву за актуелне праксе, отворене радне позиције и стипендије. На порталу  можете читати најновије Вести са Факултета, а у Календару можете пратити планиране активности Центра за сарадњу са привредом.

На следећем линку можете приступити Студентском порталу:
Portal @Ekof › Log In

Пре регистрације, молимо Вас да прочитате дато Упутство: